Ulica bez imena

Scroll down to content

Hodala sam prašnjavom ulicom bez imena,

tražeći vrata na kojima nema katanca …

tražeći prozor kroz koji netko stidljivo gleda …

slušala  sam tišinu ,

bez cike i vriske djece …

slušala sam tišinu,

bez glasa žene, majke, bake …

slušala sam tišinu,

bez ojkavice djeda , sina, unuka …

slušala sam sebe,

sjedeći pod stoljetnom koštelom,

na klupi sa pokrivačem od mahovine …

slušala sam sebe,

vrisak tuge razbio je tišinu ….

 

@Vedrana Laća 022017

%d bloggers like this: