Uvijek postoje vrata koja će se otvoriti. Treba ih naći i pokucati. Bez obzira na sva zatvorena vrata na koja smo naišli do sada.

Treba biti uporan i ustrajan, ne gubiti nadu nikada.

Bog voli uporne. Bog voli život i otvara vrata koja trebaju biti otvorena. Za nas.

V. V.

%d bloggers like this: