500px.com/vedranalaca


https://500px.com/vedranalaca

Oglasi

Emanuel

Moj cilj je izmamiti osmijeh na vašem licu, izazvati toplinu u vašem srcu i kad napustite moje stranice da kažete sami sebi: "bilo je to lijepo, mirno putovanje". Vedrana