Život – to je energija….


“Ljubav daje vitalnu energiju, a život – to je energija.”

Oglasi