P1020171-2

Majka i dječak šetaju plažom.
U jednom trenutku dječak upita:
„Mama, kako se čuva ljubav?“
Mama ga pogleda i odgovori:
„Zgrabi malo pijeska i pokušaj ga zadržati u šaci.“
Dječak stisne šaku, ali što je jače stiskao, to je više pijeska curilo iz nje.
„Ali, mama, pijesak mi bježi!“
„Znam, a sad potpuno rastvori šaku.“
Dječak je posluša, ali u tom času zapuše vjetar i odnese sav pijesak s dlana.
„Ni ovako ne uspijevam zadržati pijesak.“
Nato majka smiješeći se reče:
„Sada uzmi opet malo pijeska u ruku i drži dlan u obliku žlice, dovoljno zatvoren da ga zaštitiš, a dovoljno otvoren da bude slobodan.“
Dječak učini kako mu je rečeno i pijesak mu ostade na dlanu, dovoljno zaštićen od vjetra, a i slobodan da ne klizi kroz prste.
„Eto kako se čuva ljubav…“

Izvor: “Safari duha” Ane Bučević Bašić

%d bloggers like this: