“Kada vrabac gradi sebi gnijezdo u šumi, zauzme samo jednu granu.

Kada jelen izađe na rijeku, pije samo onoliko koliko mu je dovoljno.

Ljudi gomilaju samo zbog praznine u svojim srcima…”
Antoni de Melo

Oglasi