mladost …


IMG_4743

  • “Mladost je sretno doba u kome čovjek počinje da vjeruje u sebe, a još nije prestao da vjeruje drugima.”  I.A. … i shvatiš da je prošla … a ne znaš u kojem  trenutku … mladost.
Oglasi