Niti jedan zalazak Sunca nikada nije spriječio svitanje,

kao što niti jedna prepreka nikada nije spriječila nadu.”

Oglasi
%d bloggers like this: