Promina 2014.


Učio me gledati  u daljinu, …. daleko, što dalje …  ” Imaš li osjećaj da  sa gledanjem u daljinu i tvoja duša raste  ? ”

Bio je u pravu.

Fotografije su moje, video je mojih ruku djelo, muzika je  posuđena: Simon & Garfunkel : El Condor Pasa

%d bloggers like this: