Weekly Photo Challenge: Resolved


2012 04 02 knin (1)
Oblaci iznad Knina

Ove godine ću dati sebi više vremena da gledam oblake i uživam u njihovoj priči….

Promina -pogled iz Knina
Promina -pogled iz Knina

Dozvolit ću sebi više mirisanja cvijeća i uživanja u njegovoj ljepoti….i dozvolit ću moru da sapere sav stres što ga svaki dan donosi…

2012 04 09 (17)
Jorgovan 

Maslačak
Maslačak 

more dalmacija,zlarin
More

Weekly Photo Challenge: Resolved